บริษัท สุทธกุล จำกัด เริ่มประกอบกิจการเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2536 ประกอบกิจการประเภทอุปกรณ์ยกทุกชนิด อาทิเช่น ลิฟท์บรรทุกสินค้า เครนไฟฟ้า รอกไฟฟ้า ควบคุมการออกแบบโดยทีมงานวิศวกร มีบริการหลังการขาย ตรวจเช็คพร้อมให้คำแนะนำ
บริษัทฯ ได้มีการขยายโรงงานประกอบโกดังจัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์ออกบนเนื้อที่ 4 ไร่ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้มากขึ้น

• ขายและบริการระบบเครนไฟฟ้า
• ขายเเละบริการระบบลิฟท์บรรทุกสินค้า
• ขายเเละบริการรอกไฟฟ้า
• ออกเเบบเเละติตดั้งพร้อมดำเนินการ
• บริการตรวจสอบเเละรับรองความปลอดภัย

• ลิฟท์บรรทุกสินค้า, เครนไฟฟ้า, ระบบไฟ
• รอกสลิงไฟฟ้า , รอกโซ่ไฟฟ้า, 
รอกโซ่มือสาว
• มอเตอร์เกียร์
• อุปกรณ์

ลิฟท์ยกของ